Doplňkové služby

Na základě žádosti jsme schopni provést také následující doplňkové služby...
Služba Cena s DPH
vytvoření prázdné překladové paměti 99,- Kč
vytvoření překladové paměti z již přeložených materiálů (Alignment) 299,- Kč / hod
import, export překladové paměti 99,- Kč
vytvoření prázdné terminologické databáze 199,- Kč / hod
vytvoření terminologické databáze z již vyplněného excel dokumentu 299,- Kč / hod
vytvoření AutoSuggest slovníku z Vaší překladové paměti 49,- Kč
nastavení kontroly chyb v QA checker 3.0 99,- Kč
drobný zásah do nastavení programu, popř. praktická technická pomoc při překladu 299,- Kč / hod
požadavek na technickou podporu SDL 1 499,- Kč