Jedním z nejčastějších problémů uživatelů SDL Trados Studio je bezpochyby zaseknutí licence, kdy není možné Studio spustit. To bývá často způsobeno například novou instalací operační systému nebo novou instalací Studia bez toho, aniž by byla licence správně deaktivována. V této situaci není jiná možnost, než že Vaši licenci musíte resetovat. V tomto článku Vám ukážeme, jak postupovat v případě, kdy licenci deaktivovat potřebujete.

Celý proces resetování licence je velice jednoduchý a provedete ho na tomto odkazu. Na tomto odkazu můžete zadávat veškeré dotazy ohledně instalace či licencování Vašeho softwaru. Na tuto podporu, přímo od SDL, máte nárok i bez aktivní placené podpory PSMA. Celá komunikace zde probíhá v anglickém jazyce.

Na této obrazovce je nutné vyplnit pole Name, Email, Phone, Subject, Description, Region, Case Type, Product Name, Version. V následujících několika krocích Vám vysvětlíme, co do kterého pole vyplnit i v případě, že ovládáte jiné cizí jazyky než anglický. Údaje jako Name, Email, Phone naleznete ve Vašem účtu u společnosti SDL, je proto nutné, aby se tyto údaje shodovaly.

Na spodním obrázku uvidíte názorně vyplněný formulář pro reset Vaší licence. Jedním z důležitých polí, je pole Subject. Zde je nutné vyplnit předmět Vašeho požadavku. Na obrázku naleznete vzor, kde stačí nahradit text 201x číslem Vaší licence. Pokud vlastníte SDL Trados Studio 2017, vyplníte číslo 2017. Do pole Description se vyplňuje popis závady/požadavku. Opět na obrázku naleznete vzor vyplnění. Důležitou věci v tomto poli je číslo Vaší objednávky (Order). Číslo Vaší objednávky k dané licenci naleznete ve Vašem účtu v sekci Products & Plans à Licenses.

Pole Region má jako výchozí hodnotu Europe, Middle East and Africa, které můžete nechat takto. V poli Case Type, je nutné zvolit hodnotu Licensing, aby technici z SDL věděli, že se jedná o problém s licencováním. Pole Product Name a Version se musí shodovat s verzí Studia, kterou chcete resetovat.

Po vyplnění celého formuláře klikněte na tlačítko Submit Case. Váš požadavek se tímto odešlě ke zpracování přímo technikům SDL.